Läs om 5HTP fördel innan du köper den

5HTP har visat lovande resultat som en behandling för humörstörningar och sömnlöshet. Lär 5HTP nytta och dess biverkningar innan du försöker en 5HTP tillägg.

Vad är 5HTP

5HTP är en naturlig förening som kroppen gör. Din kropp använder 5HTP att göra både serotonin och melatonin. Dessa viktiga hormoner är ansvarig för att upprätthålla sunda stämningar och hälsosam sömn, respektive. Människor använder 5HTP för ett antal fördelar. Dessa inkluderar att stödja en hälsosam humör, upprätthålla sunda sömn, och minskar aptiten.

5HTP inte bota eller behandla någon sjukdom eller åkomma. Emellertid är det ett kraftfullt kosttillskott. Ökad serotoninnivåerna är oftast ett säkert sätt att förbättra ditt humör, men kan vara farlig om du tar vissa receptbelagda läkemedel.

Fördelar med 5HTP

Höja stämningen i fall av depression, ångest och panikattacker. 5HTP är en föregångare till serotonin i hjärnan. Låga nivåer av denna signalsubstans i hjärnan har kopplats till depression. 5HTP kan bidra till att höja humöret hos patienter med depression, ångest eller panikattacker.

Behandla sömnlöshet. Flera delar av en god natts sömn tycks påverkas av 5HTP. Förutom att minska den tid det tar att nicka, denna förening faktiskt kan förstärka kvaliteten på sömnen självt.

Promote weight loss. Serotonin levels seem to play an important role in appetite and, thus, weight control. A diet low in tryptophan seems to lead to low brain serotonin levels, which in turn results in the brain sensing starvation and stimulating the appetite. The role of 5HTP in increasing serotonin levels creates a feeling of satiety, which may lead to curbed appetite and, consequently, weight loss.

Ease migraine pain. Migraine headaches have been linked to low serotonin levels. Studies are ongoing to determine if 5HTP can help to reduce the intensity, frequency, and duration of this extremely painful type of headache by boosting the brain’s serotonin levels. The supplement also may ease pain from migraine headaches by boosting the endorphin system.

Increase tolerance to the pain of fibromyalgia. People who suffer from fibromyalgia, a chronic condition that commonly causes muscle pain and disabling fatigue, may have low serotonin levels. By increasing the level of these neurochemicals, 5HTP may improve pain tolerance. However, little research has been done in the use of 5HTP in treating fibromyalgia.

How 5HTP Works

5HTP is well known for its quick effects when taken on an empty stomach. 5HTP works for around 80% of people who try it for depression. Others tend to respond to L-Tryptophan better. 5HTP uses range from using it to combat depression and anxiety, help you sleep better at night, fix irritability, or some people get a 5 htp high by taking large amounts of it.

Serious Side Effects of 5HTP

Eosinophilia myalgia syndrome, a condition in which a person may have sudden and severe muscle pain, cramping, trouble breathing, and swelling in the body. Although rare, this condition may take several months to appear.

A blood disorder known as asymptomatic eosinophilia, in which higher than normal levels of special white blood cells called eosinophils are present in the blood. This disorder can generally only be detected through laboratory analysis because patients with this disorder rarely show any symptoms.

Best Way to Get 5HTP Supplement

If you’re ready to try 5HTP, it is important to know what to look for in the supplement you purchasing. First of all, you want to make sure to buy a product that clearly states that it is 5HTP.

Det enda stället att köpa 5HTP närvarande är från den officiella hemsidan. Genom att göra så, kommer du att vara säker på att få dina pengar tillbaka garanti på produkten. Rabatter finns när du köper flera flaskor.

Läs om 5HTP fördel innan du köper den