Läs det bästa 5HTP översyn innan du tar det

5HTP är en kemisk förening som produceras naturligt i kroppen som det gör serotonin. Nedan är den bästa 5HTP översyn som ger dig all information.

5HTP Review

Du kanske har hört av serotonin (eller 5Hydroxytryptamine) som är en signalsubstans som används av det centrala nervsystemet, och har en roll i många functions- inklusive sömnreglering, depression och ångest. Det har beskrivits som en “happy kemikalie” på grund av sin relation till lycka och välbefinnande.

5HTP är en förening som får omvandlas till serotonin i hjärnan. Serotonin är en av de viktigaste neurotransmittorerna är involverade i lycka och anti-depression. 5HTP är ett enkelt sätt att öka hjärnans serotoninnivåerna genom att kringgå det hastighetsbegränsande steget, och användarna skörda antingen belöningar eller riskerna med ökad hjärn serotonin.

5HTP Fördelar

Dämpar aptiten.

Stöder en frisk, positiv stämning.

Främjar en hälsosam sömn.

Hur 5HTP Works

5HTP är ett derivat av aminosyran tryptofan och omvandlas till signalsubstansen serotonin i hjärnan. Vad har det att göra med viktminskning? Serotonin är en mångfacetterad signalsubstans, och en av dess roller är påverkar aptit.

In one small study, Italian researchers put a group of obese, hyperphagic (science for “eating too much”) adults on a 1,200-calorie diet and gave half of them 300 milligrams of 5HTP to take 30 minutes before each meal. After 12 weeks, these participants lost about 7.2 pounds compared to 4 pounds for the rest of the group, who, unknowingly, took a placebo.

What’s key to note is that while the weight loss for the placebo group wasn’t statistically significant, during the second half of the study, all participants were given specific guidance to reduce their calorie intake. The sugar-pill group missed the calorie mark by almost 800 calories. To me this seems more like not following instructions than the impact of a supplement.

While it appears the 5HTP may have helped with weight loss, for someone who is very overweight to lose 7 pounds in 12 weeks while also eating a very calorie-restricted diet isn’t that remarkable. Outside of this study, there is not a lot more—aside from hypotheses and biochemical mechanisms—to show that 5HTP is an appetite suppressant.

Dosage of 5HTP

A typical dose of 5HTP is in the range of 300-500 mg, taken either once daily or in divided doses. Lower doses may also be effective, although usually when paired with other substances. For the purpose of reducing food intake, 5HTP should be taken with a meal as it increases satiety from food intake (rather than reducing appetite/hunger).

5HTP should not be taken with any neurological drug that has been prescribed for antidepressant or other cognitive purposes unless cleared by a medical doctor. This is most important for SSRI usage, wherein the combination with 5HTP is potentially lethal.

How to Find Store to Buy 5HTP

Share with your doctor and pharmacist all prescription, non-prescription, illegal, recreational, herbal, nutritional, or dietary drugs you’re taking. Because of 5HTP’s involvement with the production of serotonin, you should be careful if taking medications that increase levels of serotonin in the body.

You can buy 5HTP without a prescription legally and securely. At official website you can buy 5HTP. The manufacture will certainly give you many advantages if you purchase it now. The manufacture will supply this supplement with cheap price and fast shipping!

Läs det bästa 5HTP översyn innan du tar det