Hvordan 5HTP piller arbeid for kroppen

5HTP produserer melatonin, som er en søvninduserende hormon. Ønsker du å kjøpe 5htp piller ? Les denne anmeldelsen og få spesialpris i dag.

Hva er 5HTP Supplement

5Hydroxytriptan, bedre kjent som 5HTP, er et supplement som noen mennesker bruker i et forsøk på å støtte deres psykiske helse og immunforsvar. 5HTP har vært brukt i en rekke tilstander som innbefatter angst, forskjellige søvnforstyrrelser, hyperaktivitetsforstyrrelser med, cerebellar ataksi, depresjon, primær fibromyalgi-syndrom, og migrene.

5HTP er et naturlig forekommende kjemisk i kroppen og er en byggekloss til serotonin, som er en nevrotransmitter som bidrar til moderat overføring av signaler mellom nerveceller. Lave nivåer av serotonin antas å bidra til depresjon.

Fordeler med 5HTP

Heve stemningen i tilfeller av depresjon, angst og panikkanfall. 5HTP er en forløper til serotonin i hjernen. Lave nivåer av dette hjerne nevrotransmitter har vært knyttet til depresjon. 5htp kan bidra til å heve stemningen hos pasienter med depresjon, angst eller panikkanfall.

Behandle søvnløshet. Flere elementer av en god natts søvn ser ut til å være påvirket av 5HTP. I tillegg til å redusere tiden det tar å sovne, denne forbindelsen kan faktisk forbedre kvaliteten på søvnen selv.

Promote weight loss. Serotonin levels seem to play an important role in appetite and, thus, weight control. A diet low in tryptophan seems to lead to low brain serotonin levels, which in turn results in the brain sensing starvation and stimulating the appetite. The role of 5HTP in increasing serotonin levels creates a feeling of satiety, which may lead to curbed appetite and, consequently, weight loss.

Ease migraine pain. Migraine headaches have been linked to low serotonin levels. Studies are ongoing to determine if 5HTP can help to reduce the intensity, frequency, and duration of this extremely painful type of headache by boosting the brain’s serotonin levels. The supplement also may ease pain from migraine headaches by boosting the endorphin system.

Increase tolerance to the pain of fibromyalgia. People who suffer from fibromyalgia, a chronic condition that commonly causes muscle pain and disabling fatigue, may have low serotonin levels. By increasing the level of these neurochemicals, 5HTP may improve pain tolerance. However, little research has been done in the use of 5HTP in treating fibromyalgia.

How does 5HTP Work for Body

The body makes 5HTP naturally from tryptophan and, then, converts it into serotonin. This neurotransmitter has many powerful effects on the brain. Not only does it improve mood, it also suppresses hunger and helps to curb weight gain.

Physicians suggest taking a 5HTP supplement instead of a serotonin supplement because 5HTP can access the brain from the bloodstream, while serotonin cannot. In order to access the brain, chemicals and compounds will have to access the blood brain barrier, which grants access to the brain. Therefore, you would need to take a supplement that can cross that barrier, like 5HTP, in order to increase serotonin levels in the brain.

As serotonin levels increase your hunger diminishes and you feel satiated faster without feeling the need to restrict your food intake. One study found that women ate less carbs without even trying.

Serious Side Effects of 5HTP

Eosinophilia myalgia syndrome, a condition in which a person may have sudden and severe muscle pain, cramping, trouble breathing, and swelling in the body. Although rare, this condition may take several months to appear.

A blood disorder known as asymptomatic eosinophilia, in which higher than normal levels of special white blood cells called eosinophils are present in the blood. This disorder can generally only be detected through laboratory analysis because patients with this disorder rarely show any symptoms.

Where to Buy 5HTP

5HTP products are very popular in  market. However, many people are not aware of the actual benefits that it offers. Some believe that it affects your metabolism, but others believe that it prevents depressions.

Du kan kjøpe 5htp piller på offisielle hjemmeside. Du vil bli muligens gitt rabatt pris, spesielt hvis du kjøper varen i bulk. Du bare velger pakken din, oppgi betalings også levere detaljer, klikk deretter fortsette til betaling. Kjøp 5HTP nå og få spesialpris!

Hvordan 5HTP piller arbeid for kroppen