Σημαντικό να μάθουμε δοκιμή φαρμάκων 5HTP προτού να το επιλέξετε

Τα χαμηλά επίπεδα της σεροτονίνης συνηθέστερα εκδηλώνεται με καταθλιπτική διάθεση και αϋπνία. 5HTP μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της σεροτονίνης. Μάθετε περισσότερα για το τεστ 5HTP φάρμακο παρακάτω.

Τι είναι το 5HTP

την παραγωγή σεροτονίνης μειώνεται με την ηλικία, και σε οποιαδήποτε ηλικία αφθονία του μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο περαιτέρω από το στρες. Τα χαμηλά επίπεδα της σεροτονίνης συνηθέστερα εκδηλώνεται με καταθλιπτική διάθεση, άγχος, και αϋπνία. Μπορούν επίσης να οδηγήσει σε διάφορες άλλες καταγγελίες και διαταραχές, μειώνοντας την ποιότητα ζωής του ατόμου.

An amino acid, 5HTP or 5Hydroxytryptophan, helps create serotonin, a chemical in the brain. Low serotonin levels in humans can cause many common problems such as obesity, depression, headaches, and muscular aches and pains. Many health problems can be helped and possibly eliminated if serotonin levels in the brain are raised. 5HTP can help raise the serotonin levels.

5HTP Benefits

Suppresses appetite.

Supports a healthy, positive mood.

Promotes healthy sleep.

5HTP Drug Test

Medicinal use of 5HTP has not been approved by the Food and Drug Administration (FDA), and much of the information available regarding 5HTP’s use is anecdotal and not supported by research. It’s also important to note that not all of the research available on 5HTP includes studies done in humans, but in animals, and more research is needed to determine if 5HTP is a safe or effective supplement.

5HTP is a naturally-occurring chemical in the body and is a building block to serotonin, which is a neurotransmitter that helps moderate the transmission of signals between nerve cells. Low levels of serotonin are believed to contribute to depression.

Possible Side Effects

Side effects are typically mild but may include abdominal gas or cramping, nausea, diarrhea or constipation, insomnia, headache, palpitations, drowsiness, or a decreased sex drive.

Nausea, should it occur, commonly disappears after a few days.

Cautions

Reduce the dose if drowsiness occurs. Also, because of this risk for drowsiness, avoid driving or performing any other potentially dangerous task until you’ve determined how the supplement (at various dosages) affects you.

Stop taking 5HTP and call your doctor if you develop an adverse reaction to it.

Where You can Buy 5HTP Supplement

You can see that 5HTP is a great supplement to take to help with improving mood, maintaining healthy sleep, and potentially useful for weight loss. The recommended 5HTP dosage is around 300-500 mg daily. 5HTP is a safe supplement but it is not recommended to exceed the daily dosage, and it can cause serious interactions with some prescription medication.

You can buy 5HTP directly online from its official website. It means you can get your bottle at its lowest price. 5HTP comes with a Money Back Guarantee where you can get a full refund if you are unsatisfied with the product.

There are a couple of offers that are mighty interesting. It ships to all countries and comes with Fast Shipping facility. You can also track your order online. Start your order right now and get the all benefits!

Σημαντικό να μάθουμε δοκιμή φαρμάκων 5HTP προτού να το επιλέξετε