Επιλέξτε το καλύτερο 5HTP για τον έλεγχο της όρεξης

Η λήψη συμπληρωμάτων 5HTP μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος με τη μείωση της όρεξης και πόθους σας για υδατάνθρακες. Επιλέξτε το καλύτερο 5HTP για τον έλεγχο της όρεξης είναι σημαντικό, πριν να το πάρετε.

Καταλάβετε για 5HTP

5HTP είναι μια ένωση η οποία παίρνει μετατρέπεται σε σεροτονίνη στον εγκέφαλο. Η σεροτονίνη είναι ένας από τους βασικούς νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στην ευτυχία και αντι-κατάθλιψης. 5HTP έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να αποκαταστήσει τα επίπεδα σεροτονίνης σε αυτούς που μπορούν να υποφέρουν από μειωμένα επίπεδα σεροτονίνης, όπως η κατάθλιψη και τα άτομα με υψηλά επίπεδα της φλεγμονής του σώματος (συνήθως εμφανίζονται σε μεταβολικό σύνδρομο).

Οφέλη από 5HTP

Taking 5HTP supplements may help you lose weight by reducing your appetite and cravings for carbs. 5HTP supplements increase serotonin levels in the brain, and serotonin naturally suppresses your appetite, helping you eat less, explains The Oz Blog. Increasing serotonin levels may also help improve your mood and help you avoid emotional eating due to depression or anxiety.

Diet and 5HTP

There is no replacement for healthy, balanced meals and snacks to nourish your body with the amount of energy and calories it needs, whether for body weight maintenance, loss, or gain. For this reason, the theory that one diet pill or supplement will result in the weight loss you have always dreamed of is idealistic at best.

While 5HTP may enable your body to function better on a chemical level, diet and exercise are still the best habits to adopt for a lifetime of wellness and disease prevention.

Recommended Dosage of 5HTP

An effective dose for the majority of the complaints examined sits between 300-900mg per day.

In experimental studies, the average dose described is 200-300mg; which is always divided into three measures throughout the day(5).

The greatest range of dosages is for depression where doses as low as 20mg and as high as 2400mg are used.

Dosages for weight loss are between 300mg and 900mg. However, a more accurate estimate could be made using the approximation of 8mg/ kg of body weight(6).

To aid sleep a dose of 600mg over three measures is deemed best.

Where as for fibromyalgia symptoms, studies are quite consistent and advise a dose of 300mg per day.

5HTP Side Effects

Heartburn, gas, or bloating.

Decrease in or lack of appetite.

Stomach discomfort or pain.

Diarrhea, nausea, or vomiting.

How to Buy 5HTP Appetite Control Pill

5HTP is brought to you by a name that is trusted in the business. With a healthy diet and physical activity, you should experience the benefits of this supplement.

You can buy 5HTP to appetite control at the official websit. It is the best way to avoid fake 5HTP pills. There are regular discount offers available official website, which will help you get this product for a cheaper cost. With money-back guarantee, you have nothing to lose weight.

Επιλέξτε το καλύτερο 5HTP για τον έλεγχο της όρεξης